Quảng Hương Tự
THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2641 (2017) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
19:58, 26/04/2017

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

VIỆN TĂNG THỐNG

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2561

Số 19/TT/VTT

     

 

 

PHỤC HỒI ĐỜI SỐNG TÂM LINH VÀ ĐẠO HẠNH

 

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2641 (2017)

 

của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

 

Từ vô lượng kiếp, chư Phật vì tâm Đại Bi muốn cứu độ chúng sinh nên các Ngài từ bỏ cảnh giới vô thượng hỉ lạc mà giáng thế, để khai thị chân lý giác ngộ cho muôn loài trong lục đạo.

 

Nhìn từ quê hương chúng ta, ra đến thế giới ngày nay, các hệ tư tưởng hiếu chiến xung đột xâu xé, đe doạ diệt vong nhân loại. Các nạn chiến tranh, khủng bố, và độc tài trở thành căn bệnh kinh niên hãm hại người dân thấp cổ bé miệng. Nhớ lời Phật dạy, mà người Phật tử hiểu hơn ai hết, tham, sân, si là nguyên nhân và động lực thúc đẩy bản năng chiếm hữu gây thống khổ nhân thế.

 

Vì tham, sân, si, các nước lớn xâm lăng và thôn tính các nước nhỏ. Vì tham, sân, si, các chính quyền không biết “dân vi quý” nên bóc lột dân và đàn áp nhân quyền. Vì tham, sân, si, con người quên mất lời Phật dạy hoằng hoá độ sinh, nên biến mình thành kẻ cướp của cướp công người đồng đạo làm món lợi dưỡng cho riêng mình.

 

Tham, sân, si chính là tam độc gây thống khổ cho con người, thay vì cứu khổ cho mọi người.

 

Trước hoàn cảnh tham, sân, si hoành hành, thì bao lâu đạo Phật không được tự do truyền giáo ; chư tôn đức không được đem đạo cao đức trọng điều hành, tự quản Giáo hội ; Phật giáo đồ không được khuyến thỉnh tu học và hành trì Bồ tát đạo ; thì bấy lâu đức lý suy đồi, tệ nạn xã hội làm tiêu vong văn hiến, và tiêu diệt tinh thần cường tráng siêu linh của một dân tộc có Bốn nghìn năm tự cường tự chủ như nước Việt Nam ta.

 

Mỗi năm vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch, hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên toàn thế giới cung kính cử hành đại lễ Khánh đản Đức Thế Tôn, cốt tỏ lòng nhớ ơn Phật giáng trần, dẫn dắt chúng sinh lên đường Giác ngộ, thể nhập Phật tri kiến.

 

Những nghi thức đại lễ, dù hùng tráng đến đâu, vẫn chưa biểu tỏ hết lòng tri ân Ngày Phật thị hiện. Trái lại, lòng tri ân sâu xa của người con Phật vào giờ phút thiêng liêng này, phải là tấm lòng thiết tha nỗ lực phục hồi đời sống tâm linh và đạo hạnh, như con đê ngăn chặn sự cuồng bạo chiếm hữu, khiến xã hội và loài người ngày càng xuống hố điêu linh.

 

Phật giáo là tôn giáo của công phu hành trì. Giải thoát giác ngộ không là sự tích luỹ công đức hay tích tập năng lượng, mà là tiến trình phát bồ đề tâm quét sạch mọi phiền-não-chướng che mờ thực tại chân như.

 

Ở vào nghịch cảnh mà sức mạnh tâm linh bị âm mưu huỷ diệt, đời sống đạo hạnh khắp nơi bị lu mờ, thì Đại lễ Phật Đản phải là giờ phút quyết tâm tái tạo đời sống tâm linh và đạo hạnh, để cho Hai Nghìn Năm Đạo Phật Việt luôn là bức Cẩm nang cứu khổ trừ nguy cho nhân quần và đất nước.

 

Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi gửi lời trân trọng chúc quý liệt vị Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước, hãy đồng tâm nhất chí phát nguyện trước Phật Đài : Thực hiện công trình phục hồi đời sống tâm linh và đạo hạnh, làm nền tảng trường tồn cho Phật giáo và quê hương muôn thuở.

 

Cầu xin Đức Thế Tôn hộ trì cho tất cả chúng ta.

 

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Thanh Minh Thiền viện, Rằm tháng Tư
năm Đinh Dậu, 2017 - Phật Đản P.l. 2561
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

 

 

 

Thông bạch Phật Đản của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo :

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Phật lịch 2561

Số 05.17/VHĐ/VT/TB

     

 

 

THÔNG BẠCH

                                     ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2561-2017

-----------------------------

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

 

Kính gởi :
- Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
- Hòa Thượng Chủ tịch
Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
- Đồng Bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước.

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Phụng hành Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2561-2017 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thay mặt Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, tôi xin gởi đến Chư Liệt Vị niềm hân hoan vô tận : ngày Đại Lễ Kỷ Niệm 2641 năm Đức Thế Tôn thị hiện, đem Ánh Đạo Vàng gieo rắc toàn cõi Diêm Phù Đề, đưa Nhân Loại và Chúng Sanh vượt thoát ngục tù Tham Sân Si là căn nguyên của mọi tranh chấp, hận thù và đau khổ.

 

Yếu chỉ Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2561 của Đức Đương Kim Tăng Thống bao hàm trong 9 chữ :

 

PHỤC HỒI ĐỜI SỐNG TÂM LINH VÀ ĐẠO HẠNH

 

Ngài dạy rằng :

 

« Mỗi năm vào ngày Rằm tháng Tư âm lịch, hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên toàn thế giới cung kính cử hành đại lễ Khánh đản Đức Thế Tôn, cốt tỏ lòng nhớ ơn Phật giáng trần, dẫn dắt chúng sinh lên đường Giác ngộ, thể nhập Phật tri kiến.

 

« Những nghi thức đại lễ, dù hùng tráng đến đâu, vẫn chưa biểu tỏ hết lòng tri ân Ngày Phật thị hiện. Trái lại, lòng tri ân sâu xa của người con Phật vào giờ phút thiêng liêng này, phải là tấm lòng thiết tha nỗ lực phục hồi đời sống tâm linh và đạo hạnh, như con đê ngăn chặn sự cuồng bạo chiếm hữu, khiến xã hội và loài người ngày càng xuống hố điêu linh.

 

« Phật giáo là tôn giáo của công phu hành trì. Giải thoát giác ngộ không là sự tích luỹ công đức hay tích tập năng lượng, mà là tiến trình phát-bồ-đề-tâm quét sạch mọi phiền-não-chướng che mờ thực tại chân như.

 

« Ở vào nghịch cảnh mà sức mạnh tâm linh bị âm mưu huỷ diệt, đời sống đạo hạnh khắp nơi bị lu mờ, thì Đại lễ Phật Đản phải là sự quyết tâm tái tạo đời sống tâm linh và đạo hạnh, để cho Hai Nghìn Năm Đạo Phật Việt luôn là bức Cẩm nang cứu khổ trừ nguy cho nhân quần và đất nước ».

 

Để báo đền ân đức cao dày của Đức Từ Phụ qua tinh thần Bức Thông Điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Viện Hóa Đạo yêu cầu mọi cá nhân, đoàn thể trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thực hiện bảy điểm sau đây :

 

1/. Với bản thân : Hãy Thanh Tịnh thân tâm, nâng cao năng lượng tâm linh, hóa giải những bất an trong tam giới. Đồng thời Vô Úy trong hành động để góp phần đưa nhân loại, quốc gia, dân tộc ra khỏi chảo lửa âm ỷ của tranh chấp, cướp đoạt, và nô lệ.

 

2/. Với gia đình : Hãy Phật Hóa thân bằng quyến thuộc, thực hành chay tịnh, nhằm đền đáp ân đức cha mẹ, ân đức chúng sinh, ân đức Tam Bảo, tham gia các hoạt động xã hội để đền đáp ân đức Hồn Thiêng Sông Núi.

 

3/. Đối với các Đoàn thể Phật Tử : Hãy khơi dậy tinh thần Lục Độ trong cộng nghiệp qua các hình thức từ thiện xã hội, tu bát quan trai, tham dự các khóa lễ và tu học, đồng thời nâng cao ý thức thời đại : Phật Giáo là sự đối diện với xã hội chứ không quay lưng với xã hội, nhất là trước một xã hội độc tài toàn trị hiện nay.

 

4/. Đối với các Ban Đại Diện GHPGVNTN tại các Tỉnh, Thành, Quận, Huyện :

 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn đang đối mặt với sự khủng bố, áp bức của Nhà Cầm quyền Cọng Sản, phải ý thức rằng những chùa chiền, tháp miếu, những lễ hội Phật Giáo hoành tráng do nhà nước dựng lên chỉ mang tính cách mê tín, chỉ là lớp son phấn loè loẹt hòng che lấp chủ trương bất dung tôn giáo. Do đó chúng ta quyết bảo vệ truyền thống cố hữu dù phải hy sinh.

 

Viện Hóa Đạo yêu cầu các Ban Đại Diện tùy hoàn cảnh địa phương mà kiến tạo một mùa Phật Đản đầy đủ ý nghĩa, trang nghiêm, thanh tịnh để đồng bào nói chung và Phật Giáo Đồ nói riêng được chiêm bái và hành lễ dù trong điều kiện khắc nghiệt mà GHPGVNTN đã và đang đối mặt.

 

5/. Đối với Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, qua tinh thần Thông Cáo Báo Chí của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế : HƯỚNG VỀ NGÀY PHẬT ĐẢN phổ biến hôm 17.3.2017, Viện Hóa Đạo kính xin tán dương tinh thần Chư Tôn Túc và Toàn Thể Phật Tử Hải Ngoại và cầu nguyện một mùa Đản Sanh viên mãn nơi đất khách quê người.

 

6/. Lễ Tưởng Niệm Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo sẽ được cử hành lúc 15 giờ ngày mồng 8 tháng tư Đinh Dậu (03.5.2017) tại Đài Kỷ Niệm Thánh Tử Đạo, thành phố Huế. Viện Hóa Đạo kính cung thỉnh Chư Tôn Đức và kính mời Phật Tử các giới tham dự để tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo đã hy hiến thân mình cho Dân Tộc quang phục và Đạo Pháp xương minh.

 

7/. Lễ Đài Chính sẽ được thiết trí tại Tu Viện Long Quang (trụ sở của Viện Hóa Đạo GHPGVNTN) thuộc Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại lễ chính thức sẽ cử hành lúc 07 giờ 30 sáng ngày Rằm Tháng Tư (10.5.2017). Trân trọng cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng Phật tử các giới tùy duyên tham dự.

 

Hằng năm Mùa Phật Đản trở về trùng thời điểm Nhà cầm quyền Cọng Sản cưỡng chiếm Miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, ngày đen tối của lịch sử Dân Tộc khiến hằng triệu người phơi thây nơi rừng sâu núi thẳm cùng hàng triệu người chôn vùi dưới đáy đại dương khi Vượt Biển tìm tự do.

 

Vì vậy, qua Thông Bạch Phật Đản nầy, Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin kính cẩn trước lời gọi bi thiết của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Huyền Quang gởi cho Đảng Cọng Sản Việt Nam năm 2000. Dù đã 17 năm qua, nhưng giá trị của lời gọi ấy vẫn là chân lý Sám Hối mà Đảng Cọng Sản cần thực hiện ngay trong ngày 30 tháng Tư để năng lượng Từ Bi giúp hóa giải mọi gian nguy cho Đất Nước, đem lại hạnh phúc cho Dân Tộc :

 

Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã kêu gọi qua Thư gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước yêu cầu lấy Ngày 30 Tháng Tư làm « Ngày Sám hối và Chúc Sinh toàn quốc » bằng cách : « Hãy trả lại Linh Quyền cho người chết và Nhân Quyền cho người sống, đây là ý nghĩa của Lễ Chúc Sinh và Sám Hối. Xưa các vua chúa Tế Trời mỗi năm tại Đàn Nam Giao cầu cho Quốc Thái Dân An. Nay ở thời đại mới, Nhà Nước nên áp dụng Luật Pháp, bảo đảm các Quyền Tự Do căn bản về Dân Sự và Chính Trị cho mọi Công Dân như một cách tế thờ Người ».

 

Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi Nhà Nước Cọng Sản hãy thực hiện « Lời Kêu Gọi Đảng Sám Hối » của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, như một nghĩa vụ đối với Tổ Quốc và Nhân Dân trong quá trình 42 năm thống nhất đất nước nhưng không thống nhất được lòng người. Thống nhất lòng người là điều tất yếu đưa Đất Nước và Dân Tộc vượt thoát mọi cuộc xâm lăng và nô lệ.

 

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN VÔ ƯU THỌ HẠ
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Tu viện Long Quang, Mùa Phật Đản
Phật lịch 2561, Đinh Dậu – 2017
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG

 
 
LAST_UPDATED2
 
THÔNG ÐIỆP XUÂN ĐINH DẬU 2017 PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
14:53, 19/01/2017

image001

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

VIỆN TĂNG THỐNG

Thanh Minh Thiền Viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon

Phật lịch 2560

Số 01/VTT/TT

     

 

THÔNG ÐIỆP XUÂN ĐINH DẬU 2017

 

                         CỦA ĐỨC ĐỆ NGŨ TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

 

Kính bạch chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni,
Kính gửi Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước,

 

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Thay mặt Hội Ðồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi trân trọng gửi đến Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử các giới trong và ngoài nước lời chúc Năm Mới An lành, Như ý, Phật sự viên thành, Chí nguyện độ sinh thành tựu.

 

Bốn mươi hai năm đã dài và đủ để nhận rõ sức mạnh bạo động tiếp tục đe doạ và hãm hại Phật giáo, không cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) tự do sinh hoạt tôn giáo, và hoằng dương Chánh pháp cứu khổ độ sinh. Không tự mình hoá giải pháp nạn, thì chẳng ai khác cứu mình.

 

Đối diện với thảm trạng này, người Phật tử làm gì ?

 

Bạo động chống lại bạo động chỉ là cuồng vọng đẩy đưa xã hội và loài người tới bờ vực thẳm. Cho nên, tôi kêu gọi đức tính Vô Uý của người Phật tử để thánh hoá cái sống của Chánh pháp, làm nền tảng phục vụ dân tộc và nhân loại.

 

Đức tính Vô Uý chính là sức mạnh bất bạo động dẹp tan mọi cuồng vọng làm khổ đau, ly tán và chết chóc nhân sinh. Đức tính Vô Uý đã thể hiện qua hàng trăm cuộc kháng chiến vệ quốc mười thế kỷ đầu Tây lịch để gìn giữ chiếc nôi văn hiến Việt trên đất Giao Châu, khiến cho người Việt không bị vong quốc, nước Việt không bị nô lệ Bắc phương.

 

Chính đức tính Vô Uý ấy đã sinh thành ra quốc gia Đại Việt sáng chói dưới các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, đương đầu với mọi sức mạnh bạo động, làm nên lịch sử dân tộc mà cũng là lịch sử của Phật giáo Việt Nam.

 

Xuân đến rồi Xuân đi, người đến rồi người cũng đi, theo định luật Vô thường. Nhưng Xuân chưa hề mất trong vòng sinh hoá. Người cũng vĩnh viễn tồn tại trong đức tính Vô Uý để thánh hóa cái sống của Phật Pháp nơi viễn trình Cứu Khổ Trừ Nguy.

 

Xin Phật giáo đồ trong nước hãy vực dậy đức tính Vô Uý của người Phật tử làm tiền đề cho đạo pháp trường tồn.

 

Xin đồng bào Phật tử ở hải ngoại khai triển đức tính Vô Uý để cùng với các quốc gia Phật giáo Châu Á nêu danh Phật giáo Việt Nam như một đóng góp của đạo Từ Bi xoá tan nạn độc tài, khủng bố hoành hành.

 

Phật giáo đồ Việt Nam đã mở ra hai cuộc vận động lừng danh vào thế kỷ XX. Đó là cuộc vận động Chấn Hưng Phật giáo thập niên 20, đào tạo Tăng tài và phát huy giáo lý. Rồi cuộc vận động thập niên 60 cho tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo và Công bằng xã hội.

 

Với đức tính Vô Uý mà tôi kêu gọi vào mùa Xuân năm nay, xin chư tôn đức và đồng bào Phật tử các giới hãy nỗ lực thực hiện cuộc vận động mới của Phật giáo Việt Nam cho hoà bình, dân chủ, và phát triển, mà đất nước trông đợi hơn bất cứ lúc nào.

 

Saigon, Thanh Minh Thiền viện,
Xuân Đinh Dậu, 2017
Đệ Ngũ Tăng Thống
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ

 

 

 

 

 

wheel

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang – Thị Xã Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phật lịch 2560

Số 01.17 / VHĐ / TX /VT

     

 

 

THƯ XUÂN ĐINH DẬU 2017

----------------------
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

 

Kính gởi : Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni
Liệt vị Thiện hữu Tri thức
Toàn thể Đồng bào Phật tử trong và ngoài nước

 

Hoà Thượng Thích Thanh Quang

Hoà Thượng Thích Thanh Quang

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Chư Liệt Vị.

 

Hôm nay, những ngày cuối cùng của năm Bính Thân, tôi xin thay mặt Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kính gởi đến Chư Liệt Vị lời chúc mừng một năm mới Đinh Dậu đang trở về với lòng mong ước an vui, hạnh phúc, vạn sự cát tường, vượt mọi khó khăn để thành tựu sứ mệnh Hoằng dương Chánh Pháp, bảo vệ Tổ quốc, phụng sự Dân tộc và vạn loại Chúng sinh.

 

Nhìn lại toàn cảnh thế giới một năm qua, chúng ta không khỏi bàng hoàng, lo lắng với những thảm cảnh đau thương của nhân loại do hàng loạt thiên tai khủng khiếp đất trời tạo nên. Nhưng nhìn vào thực tế chúng ta không khỏi oán trời, trách đất vì thiên tai, hạn hán, bão lũ, động đất, sóng thần còn do con người tiếp tay với thiên nhiên trong việc phá hoại môi trường sống của nhân dân.

 

“Tam giới bất an do như hỏa trạch”

Xin cầu nguyện nhân tâm bừng tỉnh như mùa Xuân đang bừng tỉnh đất trời.

 

Kính thưa Liệt Quý Vị

 

Ngoảnh nhìn lại giang sơn gấm vóc, chúng ta không khỏi ngậm ngùi cho số phận quê hương khi thiên thời, địa lợi và nhân hòa vắng bóng trên đất nước thân yêu.

 

Hạn hán, bão lũ đã cướp đi bao nhiêu nghìn sinh mạng và tài sản của người dân vô tội. Vì lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm, những kẻ có chức quyền đã cố ý tiếp tay với thiên tai mà chúng ta nhìn thấy qua vụ Formosa hay những vụ xả lũ tùy tiện tại các hồ thủy điện làm cho người dân đã khốn khổ lại càng khốn khổ chất chồng.

 

Mồ mả cha ông, chùa chiền miếu mạo vẫn tiếp tục bị xới cày, đào phá để xây dựng thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa. Thiên đường chưa thấy, chỉ thấy hằng vạn dân oan trên mọi miền đất nước miệt mài kêu gào công lý, là nỗi đau thương thống khổ không vơi khi chúng ta cùng chung da vàng máu đỏ và cùng chung cảnh ngộ.

 

Báo đài của Nhà nước hằng ngày vẫn phơi bày một xã hội trên đà băng hoại với bao nhiêu tệ nạn ngày một gia tăng khó bề kiểm soát. Điều đáng nói hơn cả là giáo dục, nơi đào tạo phẩm giá con người nhưng bạo lực học đường như căn bệnh trầm kha, đưa lớp trẻ, lớp kế thừa tương lai Dân tộc đến bên hố thẳm vô phương cứu chữa.

 

Năm 2016 cũng là năm mà chúng ta chứng kiến những cuộc thay ngôi đổi chủ ở cấp lãnh đạo trong cuộc tranh đua quyền lực trước hiểm họa Trung Cọng công khai gặm nhấm từng mãnh đất, từng vùng biển quê hương, hủy hoại tài nguyên môi trường mà cha ông ta đã giày công vun xới. Gần đây nhất họ còn ngang nhiên công khai xâm phạm bầu trời Việt Nam như một báo hiệu ngàn năm Bắc thuộc mới.

 

Kính thưa Quý Liệt Vị

 

Mùa xuân tới, cỏ cây hoa lá đua sắc khoe hương làm bừng tỉnh đất trời sau những ngày đông tháng giá.

 

Mùa xuân tới, trầm hương quyện tỏa không gian thúc giục chân tâm trở về nguồn cội, sau những ngày tháng bôn ba vì lợi danh hay mưu sinh nhọc nhằn, gian khổ.

 

Với người con Phật, mùa Xuân tới mang hương sắc làm hành trang gợi nhắc lòng Từ bi và Trí tuệ để khai mở suốt bốn mùa thành cảnh tịnh độ nhân gian.

 

Khát khao một Mùa Xuân Dân Tộc, suốt hơn bốn thập kỷ qua, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tuy bị Đảng và Nhà nước kềm tỏa. Nhưng đường lối nhất quán của Giáo Hội do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ lãnh đạo vẫn kiên quyết đấu tranh bất bạo động cho một nền Dân Chủ Đa Nguyên để con Rồng cháu Tiên trong hay ngoài nước có cơ duyên hội tụ, nhìn nhận nhau dưới mái ấm ngôi nhà Việt Nam, kiến tạo mùa Xuân mới cho Dân Tộc.

 

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống dạy rằng :

 

“Tự do, dân chủ, nhân quyền không chỉ là một ước mơ và sẽ không bao giờ xuất hiện, nếu chúng ta im lặng, lo an thân thụ động chờ thời. Không có gì đáng sợ bằng Tổ Quốc bị ngoại bang đô hộ, Dân Tộc bị nô lệ đoạ đày. Không có gì đáng sợ hơn Đất Nước bị độc tài thống trị, người dân sống trong áp bức ngục tù”.

 

Lời dạy của Ngài là hướng đi đích thực cho Phật tử chúng ta với niềm tin vô úy để được thấy mùa Xuân tự do, an lành, hạnh phúc trở về trên Quê Mẹ.

Kính Bạch Chư Tôn Đức, 
Kính thưa liệt Quý Vị,

 

Năm Bính Thân với bao nhiêu tai họa, khổ đau đang dần dần khép lại, với hy vọng mùa Xuân Đinh Dậu mang lại an bình, hạnh phúc. Chúng ta cùng nhau thắp nén hương lòng cầu nguyện Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối Hữu Công, Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo hộ phù cho Dân Tộc và Đạo Pháp xương minh. Cầu nguyện Hồn Thiêng Sông Núi, chư Tiền Nhân, chư Anh Hùng, Tử Sĩ đã nằm xuống, tiếp tục bảo vệ giang sơn gấm vóc sớm thoát cảnh đọa đày. Cầu nguyện cho con dân Đất Việt sớm được hạnh phúc ấm no.

 

Đồng thời nguyện cầu siêu thoát cho các vong linh trong cuộc thiên tai, bão lụt ở các tỉnh Miền Trung.

 

Kính thưa Liệt Quý Vị

 

Bao nhiêu mùa Xuân đã về trong vòng kềm tỏa, áp bức, nhưng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tồn tại như một thực thể không tách rời với quê hương, đất nước, chúng ta hãy thành tâm đãnh lễ Năm Đời Tăng Thống đã và đang uy dũng lãnh đạo Giáo Hội, khai mở con đường dựng văn, giữ nước cho chúng ta tiếp bước đi vào mùa Xuân An Lạc.

 

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

 

Thay mặt Viện Hóa Đạo, tôi xin thành kính tán thán công đức Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện đã kham nhẫn giữ vững mạng mạch Chánh Pháp và nền tảng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cho thế hệ con cháu chúng ta tiếp bước trong tiến trình xương minh Đạo Pháp, quang phục Quê Hương.

 

Để góp công gìn giữ vững mạng mạch ấy, đặc biệt Viện Hóa Đạo xin thành kính tri ân và cảm tạ Tổ hợp Luật Sư The Tammy Tran Law Firm với tinh thần bất vụ lợi, phục vụ công lý, bất phân tín ngưỡng, sát cánh cùng Giáo Hội đòi lại danh dự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị kẻ ác tâm đội lốt nhà sư tham dục tiếm danh, tiếm của, biến chính thành tà, phục vụ ngoại nhân. Và cầu nguyện cho Tổ hợp Luật sư The Tammy Tran Law Firm một năm an lành, thành công như ý.

 

Kính xin tán thán tinh thần của Đồng bào Phật Tử hải ngoại đã sát cánh cùng Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức thành công Đại Hội thường niên tháng 10 năm 2016 để kiện toàn Nhân Sự và hoạch định chương trình sinh hoạt theo tôn chỉ của Hiến Chương GHPGVNTN tồn tại nhờ máu xương và chí nguyện của Chư Tăng Ni và Phật Tử mà chẳng ai có quyền tước đoạt.

 

Viện Hóa Đạo cảm khái tán thán tinh thần và công tác của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế và Phòng Liên Lạc Phật Giáo Quốc Tế, dù điều kiện và phương tiện hoạt động vô cùng khó khăn nơi đất khách. Nhưng nhờ vậy, Tiếng nói của GHPGVNTN vẫn cất cao khắp trên toàn thế giới, qua các Châu lục. Tiếng nói ấy luôn mang lại niềm tin và hy vọng cho Người Phât Tử chân chính trong nước cũng như ngoài nước, là tia nắng xuân sưởi ấm Quê Nhà suốt bốn mùa u ám.

 

Viện Hóa Đạo cũng tự hào với Đại Bi Tâm của Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội đã không quản ngại đèo cao núi sâu, vượt qua bão lũ hiểm nguy đến với đồng bào khốn khổ trên mọi miền đất nước.

 

Và trên hết, Viện Hóa Đạo xin thành kính tri ân Chư Tôn Đức cùng Quý Phật Tử đã tin tưởng Giáo Hội đóng góp hằng sản, hằng tâm cúng dường Đức Tăng Thống trong hoàn cảnh quản chế vô cùng nghiệt ngã, giúp Giáo Hội có điều kiện tối thiểu để duy trì mạng mạch Chánh Pháp trước sự hà khắc của Nhà cầm quyền Cộng sản, giúp Chư Tôn Đức Hội Đồng Lưỡng Viện có thêm phương tiện hoằng hóa chúng sanh, và nhất là tạo điều kiện cho các Tổng Vụ Viện Hoá Đạo, đặc biệt Tồng vụ Từ Thiện Xã Hội, có thiện duyên đến với người nghèo khó, neo đơn, nhất là đồng bào nạn nhân của các đợt thiên tai, bão lụt vừa qua.

 

Kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, bảo toàn mạng mạch Chánh Pháp để đồng hành cùng Dân Tộc và Nhân Loại phục vụ nhân sinh.

 

Kính chúc Chư Thiện Tri Thức và Đồng Bào, Phật Tử, Bồ Đề Tâm kiên cố góp phần kiến tạo một mùa Xuân giải thoát trong tinh thần Vô Úy.

 

NAM MÔ ĐƯƠNG LAI HẠ SANH DI LẶC TÔN PHẬT

 

Phật Lịch 2560 – Tu Viện Long Quang,
Cuối Đông Bính Thân,
ngày 11 tháng 01 năm 2017
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG


LAST_UPDATED2
 
« Bắt đầuTrước12345678910TiếpCuối »

Trang 2 / 28