Thích Giác Thanh
Trụ Trì Chùa Quảng Hương

Địa chỉ:
Havkaervej 88
8310 Tilst
Danmark

Thư điện tử: Địa chỉ thư điện tử này đã được bảo vệ để tránh thư rác, bạn cần dùng JavaScript để xem.
Điện thoại: +45 86 24 57 44
Số điện thoại di động: +45 20 43 12 91