Thư viện

Thành viên

Đời sống

Nhạc đạo nhân mùa Phật Đản Đản Pl.2555 - 2011 PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
22:40, 25/05/2011

*Nhạc đạo nhân mùa Phật Đản Pl.2555 - 2011

*Song ca (Đời tôi cô đơn và Đời tôi đi tu), Tuấn Vũ và Thầy Phước Niệm

*Đơn ca (Quy Y Phật Pháp Tăng) Khả Tú