Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
 

Tin tức Phật Giáo


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

VOA News


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Tin tức Danmark


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Thành viên


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Tin mới nhất

ThÆ° Tưởng niệm của Há»™i đồng Lưỡng Viện – Thông bạch về Lá»… Thọ tang Đức Phó Tăng Thống Thích Há»™ Giác PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
15:52, 12/12/2012
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
Thanh Minh Thiền viện
90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Sàigòn

Phật Lịch 2556
Số : 11/VTT/VT/TT


THƯ TƯỞNG NIỆM
của Hội Đồng Lưỡng Viện
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất


Kính gửi : - Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện trưởng Viện Hoá Đạo kiêm Chủ 
tịch Văn Phòng II VHĐ.
- Hòa thượng Thích Viện Lý, Phó Viện truởng Viện Hoá Đạo kiêm Chủ tịch Hội đồng Điều Hành GHPGVNTN – Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Đồng kính gửi : - Thượng toạ Thích Giác Đẳng, Tổng thư ký HĐĐH GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Đại diện môn đồ pháp quyến chùa Pháp Luân.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch quý Hòa Thượng và Thượng tọa,
Nhận được tin buồn,

Đức Đại Lão Hòa thượng Thích Hộ Giác,
Phó Tăng Thống GHPGVNTN,
Tăng thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam.

Vì niên cao lạp trưởng, đã thanh thản xả báo thân lúc 06 giờ 19 phút, ngày 05.12.2012 (22.10.Nhâm Thìn) tại chùa Pháp Luân, Houston – Texas – Hoa Kỳ, 85 năm trụ thế, Hạ lạp 65.

Sự ra đi của Đại Lão Hòa thượng trong lúc nầy là một mất mát vô cùng to lớn cho Giáo Hội, để lại vô vàn thương tiếc, trống vắng trong lòng Tăng tín đồ Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước.

Thành kính vọng bái Giác linh Đức Phó Tăng Thống.

Chân thành phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Nguyện cầu Giác linh Đức Phó Tăng Thống cao đăng Phật quốc.

Chúng ta, những người còn lại, hãy cố gắng noi theo công hạnh của Đức Cố Phó Tăng Thống để báo đáp công ân tiền nhân và giải trừ quốc nạn, pháp nạn.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Thanh Minh Thiền Viện, Ngày 08 Tháng 12 Năm 2012
Thay Mặt Hội Đồng Lưỡng Viện
và toàn thể Tăng Tín Đồ
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
TUN.Đức Đệ Ngũ Tăng Thống
Chánh Thư ký Viện Tăng Thống
(ấn ký)
Tỳ kheo Thích Thiện HạnhGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BAN ĐẠI DIỆN GIÁO HỘI THỪA THIÊN - HUẾ
VP : Chùa Phước Thành
số 360 Phan Chu Trinh - Huế, ĐT : (054) 3821122

Phật Lịch 2556
Số : 010/BĐD/TTH/TB


THÔNG BẠCH
về Lễ Thọ Tang Đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN


Kính gửi :
- Nhị vị Đại Lão Hòa Thượng Cố Vấn Ban Đại Diện.
- Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức thành viên Ban Đại Diện.
- Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa trú trì và tăng chúng các chùa thuộc GHPGVNTN.
- Chư Tăng bố tát tại chùa Linh Quang, Tăng sinh các lớp Trung và Cao Đẳng Phật Học Viện.
- Ban Hướng Dẫn GĐPT, Huynh trưởng đại diện Ban Hướng Dẫn các quận huyện, Huynh trưởng các cấp, các đơn vị GĐPT.
- Hai chúng Bồ tát tại gia và Thập thiện, các đạo tràng tu học, bát quan trai tại các chùa thuộc GHPGVNTN.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn đức,
Thưa toàn thể Phật tử các giới,

Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Phó Tăng Thống GHPGVNTN
Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam

Sau thời gian lâm trọng bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ, môn đồ pháp quyến và Giáo hội tận tình chăm sóc chữa trị, nhưng vì tuổi già sức yếu, Đại Lão Hòa Thượng đã thanh thản xã báo thân lúc 06h19 phút, sáng ngày 05 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 22/10/Nhâm Thìn, tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trụ thế 85 năm, Hạ lạp 65.

Thi hành thông bạch của VHĐ-GHPGVNTN số 09/VHĐ/TB/VT, ngày 06/12/2012, chúng tôi sẽ tổ chức lễ thọ tang đức Phó Tăng Thống GHPGVNTN, tại :

Tổ đình Quốc Ân – 143 Đăng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, tp Huế.

Thời gian : 09h30 ngày 29/10/Nhâm Thìn (12/12/2012)

Trân trọng cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức tăng, kính mời nam nữ Phật tử các giới quang lâm thọ tang, tưởng niệm công hạnh một đời cống hiến công sức cho sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh của đức Phó Tăng Thống.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2012
Thay Mặt Ban Đại Diện
GHPGVNTN Thừa Thiên Huế
Chánh Đại Diện
(đã ấn, ký)
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh

Nơi Nhận :
-Như trên
-Hòa Thượng Viện Trưởng VHĐ “kính trình”
-Phòng thông tin Phật giáo Quốc tế “phổ biến”
-LÆ°u


CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
và
Pháp hội HOA KHAI KIẾN PHẬT


Lúc sinh thời, Ngài Hòa Thượng là người đặc biệt quý chuộng Phật Pháp.
Vì vậy trong lễ tang của Ngài một Pháp hội được tổ chức để cúng dường và
hồi hướng. Những giờ phúng viếng sẽ xen kẽ vào giữa các tiết mục.


Thứ Tư 12-12-12

9:00 AM
Lễ Nhập Kim Quan [nhà quàn Vĩnh Phước]
9:30 AM
Cung đón và tôn trí kim quan (hội trường chùa Pháp Luân)
10:00 AM
Lễ Tam Bảo và cầu nguyện
11:00 AM
Trai tăng hồi hướng
2:00 PM
Pháp thoại : Thấy Phật Bằng Mắt, Thấy Phật Bằng Tâm
4:00 PM
Chiêm nghiệm : Hành trạng của một danh tăng
6:00 PM
Cơm chiều của đại chúng
7:00 PM
Lễ bái và cầu nguyện
8:00 PM
Huân tu : Hành Giả và Sự Chết


Thứ Năm 13-12-12

6:00 AM
Lễ bái và cầu nguyện
7:00 AM
Điểm tâm
9:00 AM
Tìm hiểu : Người Phật tử Việt và con đường hộ đạo hộ quốc.
11:00 AM
Trai tăng hồi hướng
2:00 PM
Pháp thoại : Thấy Pháp Là Thấy Phật
4:00 PM
Chiêm nghiệm : Nhịp Cầu Sanh Tử
6:00 PM
Cơm chiều của đại chúng
7:00 PM
Lễ bái và cầu nguyện
8:00 PM
Huân tu : Phép Niệm Hơi Thở trong Thiền Quán


Thứ Sáu 14-12-12

6:00 AM
Lễ bái và cầu nguyện
7:00 AM
Điểm tâm
9:00 AM
Tìm hiểu : Phật giáo Việt Nam 100 năm qua
11:00 AM
Trai tăng
2:00 PM
Pháp thoại : Thấy Bằng Kiến Chấp, Thấy Bằng Kiến Giải
4:00 PM
Chiêm nghiệm : Thế Tình Và Đạo Tình
6:00 PM
Cơm chiều của đại chúng
7:00 PM
Lễ bái và cầu nguyện
8:00 PM
Huân tu : Niệm Phật Bằng Sự Cảm Nhận Ân Đức Phật


Thứ Bảy 15-12-12

6:00 AM
Lễ bái và cầu nguyện
7:00 AM
Điểm tâm
9:00 AM
Tìm hiểu : Phật giáo và Tương lai Nhân loại
11:00 AM
Trai tăng hồi hướng
2:00 PM
Pháp thoại : Cái Nhìn của Thị Giác và Cái Nhìn của Tuệ Giác
4:00 PM
Chiêm nghiệm : Sự Mất Còn Trong Kiếp Phù Sinh
6:00 PM
Cơm chiều của đại chúng
7:00 PM
Lễ bái và cầu nguyện
8:00 PM
Huân tu : Quán Niệm Vô Thường


Chủ Nhật 16-12-12

6:00 AM
Lễ bái và cầu nguyện
7:00 AM
Điểm tâm
8:30 AM
Tìm hiểu : Sự Dung Hợp Hai Truyền Thống Nam, Bắc Tông
10:00 AM
Trai tăng hồi hướng
10:30 AM
Lễ tưởng nguyện công hạnh
12:30 PM
Lá»… cung tiá»…n kim quan
1:30 PM
Lễ trà tỳ