Đời sống

Hình ảnh lễ đón Giao Thừa và rước khánh đản Đức Di Lặc Tôn Phật tại chùa Quảng Hương (18.02.2015) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
11:47, 19/02/2015

Hình ảnh lễ đón Giao Thừa và rước khánh đản Đức Di Lặc Tôn Phật tại chùa Quảng Hương (18.02.2015)
(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ) 

LAST_UPDATED2