Đời sống

Hình ảnh lễ Quy Y tại chùa Quảng Hương (19.02.2015) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
22:32, 22/02/2015

Hình ảnh lễ Quy Y tại chùa Quảng Hương (19.02.2015)

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ) 

Photo
LAST_UPDATED2