Đời sống

Hinh ảnh HT. chùa Viên Giác thăm viếng chùa Quảng Hương đầu năm mới Ất Mùi (14.03.2015) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
22:58, 15/03/2015

*Hinh ảnh HT. chùa Viên Giác thăm viếng chùa Qung Hương đầu năm mt Mùi (14.03.2015)

(Xin bm vào hình để xem toàn b) 

Photo
LAST_UPDATED2