Đời sống

*Hình ảnh lễ Dược Sư Thất Châu tại chùa Vạn Hạnh - Odense (14.03.2015) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
20:35, 25/03/2015

*Hình ảnh lễ Dược Sư Thất Châu tại chùa Vạn Hạnh - Odense (14.03.2015)

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ)

Photo
LAST_UPDATED2