Thư viện

Thành viên

Đời sống

Hình ảnh Lá»… Há»™i Quan Âm tại chùa Quảng HÆ°Æ¡ng (10 - 11.04.2015) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
20:48, 12/04/2015

*Hình ảnh Lễ Hội Quan Âm tại chùa Quảng Hương (10 - 11.04.2015) 

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ) 

Photo
 

Thượng Tọa Thích Hạnh Thông- Niệm Tin và Nhân Qủa

 
 

Thượng Tọa Thích Quảng Hiền- Hạnh Nguyện Từ Bi và Cứu Độ của Bồ Tát Quan Thế Âm

 
 

Đêm Hoa đăng Cúng dường Lễ Hội Quan Âm

 
 
LAST_UPDATED2