Đời sống

Hình ảnh ngày Thọ Bát Quan Trai và Giáo Lý Vấn Đáp (25 và 26.04.2015) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
23:48, 03/05/2015

Hình ảnh ngày Thọ Bát Quan Trai và Giáo Lý Vấn Đáp (25 và 26.04.2015) 

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ) 

Photo
LAST_UPDATED2