Đời sống

*Hình ảnh lễ Phật Đản Pl.2559 năm 2015 tổng hợp tại Đan Mạch PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
12:35, 03/06/2015

*Hình ảnh lễ Phật Đản Pl.2559 tại chùa Quảng Hương -Ărhus (30.05.2015)

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ)

 

*Hình ảnh lễ Phật Đản Pl.2559 tại chùa Giác Hải - Hjørring (31.05.2015)

 

*Hình ảnh lễ Phật Đản Pl.2559 và Hoàn Nguyện NPĐ. An Lạc tại Ălborg (06.06.2015) 

*Hình ảnh lễ Phật Đản Pl.2559 tại chùa Quang MInh - Esbjerg (20.06.2015) 

 Photo

*Hình ảnh lễ Phật Đản Pl.2559 tại chùa Liễu Quán - København (21.06.2015) 

Photo 

 

LAST_UPDATED2