Thư viện

Thành viên

Đời sống

Hình ảnh tổng hợp Đại lá»… Vu Lan Báo Hiếu tại Đan Mạch Pl. 2559 - 2015 PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
14:30, 24/08/2015

*Hình ảnh tổng hợp Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Pl. 2559 - 2015 tại Đan Mạch

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ) 

1. Hình ảnh Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại NPĐ. An Lạc - Ålborg (23.08.2015)  

 

2. Hình ảnh Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Quảng - Århus (29.08.2015) 

Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Khuông Việt - "Báo Ơn Tam Bảo, Cha Mẹ , dốc lòng tu học"   

 

3. Hình ảnh lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Vạn Hạnh - Odense (30.08.2015) 

 

4. Hình ảnh lễ Vu Lan Báo Hiếu Pl. 2559 tại chùa Quang Minh - Esbjerg (05.09.2015) 

 

5. Hình ảnh lễ Vu Lan Báo Hiếu Pl. 2559 tại chùa Giác Hải - Hjørring (13.09.2015) 

 

LAST_UPDATED2