Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
 

Tin tức Phật Giáo


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

VOA News


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Tin tức Danmark


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Thành viên


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Tin mới nhất

THÔNG BẠCH VU LAN PHẬT LỊCH 2559 PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
21:04, 27/08/2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO
Tu Viện Long Quang – Thị Xã Hương Trà - Tỉnh Thừa Thiên Huế
Phật lịch 2559
Số 38/VHĐ/QVT/TB


THÔNG BẠCH VU LAN
PHẬT LỊCH 2559

-----------------------
QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT


Kính dâng : Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Kính gởi :
- Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Lưỡng Viện
- Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni.
- Chư Tôn Giáo Phẩm Văn Phòng II Viện Hóa Đạo.
- Đồng Bào Phật Tử các giới trong và ngoài nước

Kính qua : Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế kính xin phổ biến.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Hôm nay, các Tổ Đình, Tự Viện, tư gia rộn rã treo đèn kết hoa đón mừng Vu Lan Thắng Hội.

Viện Hóa Đạo ngậm ngùi thực hiện trách nhiệm mình trên tinh thần Thông Bạch muộn màng này.

Kính Bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí Vị 

Đối với Dân Tộc Việt Nam, Lễ Vu Lan không còn là Ngày Lễ Đặc Thù của Phật Giáo mà trở thành ngày Thánh Lễ của Dân Tộc, với quan niệm dân gian đã in đậm trong câu : “Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân.”

Hình ảnh Đức Đại Mục Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ trong Kinh Vu Lan Bồn là bài học báo hiếu không cho riêng người Phật Tử mà cho cả nhân sanh trong vũ trụ. 

Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã dạy :

“Thế giới mênh mông, địa ngục cũng mênh mông. Ở đâu có khổ đau, ở đó có địa ngục ; ở đâu có ác tâm, ở đó có địa ngục ; ở đâu có đàn áp, nhục hình, ở đó có địa ngục ; ở đâu ý chí và ngưỡng vọng con người bị vùi dập, ở đó có địa ngục.”

Thiên tai bão lụt càng ngày càng khốc liệt do con người không biết bảo vệ môi trường.

Thảm họa chiến tranh tàn khốc hiện nay đều do tham vọng của con người.

Biển Đông dậy sóng để cho cả Dân Tộc Việt Nam ngồi trên chảo lửa chiến tranh cũng do tham vọng bá quyền bành trướng Bắc Kinh.

Người dân Việt Nam mất hết các quyền con người, kể cả quyền yêu Tổ Quốc cũng vì tham vong độc tài toàn trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Vậy chúng ta hiểu rằng địa ngục do con người tạo tác chứ không phải hiện tượng thiên nhiên hay mặc khải.

Tuy nhiên người Phật Tử phải hiểu rằng, không vì những ai gây ra cảnh địa ngục nầy mà chúng ta đem lòng thù hận để tạo tác thêm nghiệp dữ, nhất là những người đã dùng hình ảnh Đức Tăng Thống và Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo để mưu cầu danh lợi cho bản thân mình,

Với Đạo Như Thật, chỉ có tâm Đại Bi mới giải thoát chúng sinh ra mọi loại địa ngục của thế gian. Tâm Đại bi là cái gốc của Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Hạnh có ý nghĩa thâm diệu trong ngày Đại Lễ Vu Lan. 

Vì thế, Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả Phật Tử hãy thực hiện Tâm Đại Bi trong tinh thần Thượng Báo Tứ Trọng Ân, Hạ Tế Tam Đồ Khổ, trong đó, Ân Cha Mẹ Tổ Tiên, Ân Quốc Gia Xã Hội, Ân Vạn Loại Chúng Sinh, mọi giới Phật Tử hãy thể hiện vượt ra ngoài biên kiến của thời gian và không gian chứ không chỉ hiện hữu trong mùa Vu Lan Thắng Hội.

Riêng về Ân Tam Bảo, Phật dạy Y Pháp Bất Y Nhân, Viện Hóa Đạo khẩn thiết kêu gọi những thành viên VPII/VHĐ trung kiên với Giáo Hội qui chiếu tinh thần Hiến Chương mà gìn giữ bản thể thanh tịnh của Chư Tăng, bản thể Bồ Đề Tâm của Chư Phật Tử, hãy gìn giữ nền tảng các cơ cấu Giáo hội trong cũng như ngoài nước, gìn giữ Ngôi Chùa Chung ở hải ngoại mà biết bao Phật Tử đã đóng góp mồ hôi, nước mắt mới tựu thành viên mãn, chúng ta đã từng đồng thanh :Đây là món quà trân quí mà Phật Tử khắp nơi trên thế giới thành kính dâng lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Vu Lan lại về ! Chữ Hiếu sống dậy trong tâm khảm của hằng triệu người con Phật. Hãy đem chữ HIẾU dâng lên người Cha già Tăng Thống GHPGVNTN đã một đời chịu tù đày, khổ nhục để Đất Nước vinh quang, Dân Tộc hạnh phúc và Đạo Pháp xương phục. 
Kính bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa Liệt Quí Vị

Vu Lan lại về !

Viện Hóa Đạo kính dâng lên Chư Tôn Thiền Đức lời khánh chúc hoàn thành giới thể nhân ngày Tự Tứ. Giới thể Thanh Tịnh là sức mạnh vô biên có thể hóa giải mọi địa ngục thế gian.

Viện Hóa Đạo thành kính tán thán tinh thần các giới Cư Sĩ thân cận giới trường với tinh thần Bồ Tát Đạo, tinh thần ấy sẽ cùng uy lực Chư Thánh Tăng tịnh hóa nhân gian. 

Bằng tinh thần ấy Viện Hóa Đạo kêu gọi tất cả Phật Tử tích cực hơn nữa, phát nguyện Đại Bi Tâm để kiên quyết đòi lại Nhân Quyền cho người sống và Linh Quyền cho người chết, nhằm bảo vệ Tổ Quốc, Dân Tộc và Đạo Pháp.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật Lịch 2559, Tu Viện Long Quang,
ngày 22 tháng 8 năm 2015
Quyền Viện trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Tỳ Kheo THÍCH THANH QUANG