Đời sống

Một bài THUYẾT PHÁP ngắn nhưng thật hay của đức Đat Lai Lạt Ma. PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
23:45, 11/09/2015
Mt bài THUYT PHÁP  ngn nhưng tht hay ca đc Đat Lai Lt Ma.  
 
Đây là mt bài thuyết pháp rt ngn nhưng vô cùng thâm sâu, nó đi vào tn ci ngun ca tâm thc... nó s làm bt r cây c th ngu dt đã ăn sâu vào tâm hn đ đem đến mt ngun ánh sáng soi ri mi ngõ ngách trong tâm hn chúng ta....???
 
(Khi trong tay anh nm cht
 
mt vt gì mà không buông
 
xung, thì anh ch có mi th
 
y, nếu anh chu buông
 
xung, thì anh mi có cơ hi
 
chn la nhng th khác) 

  http://i.ytimg.com/vi/ffskKtEObfM/maxresdefault.jpg 
http://image.slidesharecdn.com/tuengucuaducdatlailatma-120812214919-phpapp02/95/tue-ngu-cua-duc-dat-lai-lat-ma-4-728.jpg?cb=1344808456
http://image.slidesharecdn.com/tuengucuaducdatlailatma-120812214919-phpapp02/95/tue-ngu-cua-duc-dat-lai-lat-ma-25-728.jpg?cb=1344808456
http://macdinhchireunion.net/misc_pictures/tuengu4.jpg

Tri Thiên Mnh 
  
Sc mnh ca tr thơ
 
tiếng khóc
 
Sc mnh ca đàn bà là phn n
 
Sc mnh ca người ăn trm là vũ khí. 
 
Sc mnh ca vua chúa là quyn uy
 
Sc mnh ca k ngu là áp đo. 
 
Sc mnh ca bc hin trí là cm hóa. 
 
Sc mnh ca người đa văn là thm sát. 
 
Sc mnh ca sa môn là nhn nhc.”
 
Bi chúng ta không th thay đi được thế gii xung quanh, nên chúng ta đành phi sa đi chính mình, đi din vi tt c bng lòng t bi và tâm trí hu.
 
Ra đi hai tay trng. 
 
Lìa đi trng hai tay. 
 
Sao mãi nht cho đy. 
 
Túi đi như mây bay.”

Thành tht đi din vi mâu thun và khuyết đim trong tâm mình, đng la di chính mình.
 
S khác bit gia con người
 
là do mc tiến hóa khác
 
nhau
qua các kiếp sng.....???? 
 
Có khi nào ta thù ghét mt k kém ta đâu? Suy lun rng: “vn vt đng nht”, ta sn sàng tha th cho k khác, vì h không hiu biết, không ý thc hành đng ca mình, v li h và ta nào có khác nhau đâu. 
 
 
Khi ta hiu rng: “nht bn tám vn thù”, ta nhìn vn vt như chính mình, t loài người qua loài thú, tho mc, kim thch, và ý thc rng mi vt đu có s sng, đu có Thượng đế ng trong, ta s ci b thành kiến, m rng lòng thươngđến muôn loài”.
 
Là con Pht, nếu không nói được nhng gì Pht nói, hãy im lng như chánh pháp, đng nói nhng li ác, xuyên tc, ba đt, vu khng, làm tn hi k khác, nếu không làm được nhng gì Pht làm, hãy im lng và lng nghe, quán sát, hc hi nhng thin tri thc, đng vng đng làm nhng điu thương tn đến tha nhân”.
 
Ác khu, mãi mãi đng đ nó tht ra t ming chúng ta, cho dù người ta có xu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyn ra h, tâm anh càng b nhim ô, anh hãy nghĩ, h chính là thin tri thc ca anh.
 
Người mà trong tâm cha
 
đy cách nghĩ và cách nhìn
 
ca mình thì s không bao
 
gi nghe được tiếng lòng
 
người khác.
 
Khi trong tay anh nm cht
 
mt vt gì mà không buông
 
xung, thì anh ch có mi
 
th y, nếu anh chu buông xung, thì anh mi có cơ hi chn la nhng th khác. 
 
Nếu mt người luôn khư
 
khư vi quan nim ca
 
mình, không chu buông
 
xung thì trí hu ch có th
 
đt đến mt mc đ nào
 
đó mà thôi.

Đ
c Đt Lai Lt Ma