Đời sống

Hình ảnh Sinh Nhật chư Tăng và Đại Chúng tại chùa Quảng Hương (10.10.2015) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
15:46, 16/10/2015

*Hình ảnh Sinh Nhật chư Tăng và Đại Chúng tại chùa Quảng Hương (10.10.2015)

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ) 

LAST_UPDATED2