Đời sống

Hình ảnh lễ tang Đạo hữu HL. Trần Thị Giàu (02.11.2015) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
19:49, 04/11/2015

*Hình ảnh lễ Nhập Liệm Hl. Đạo hữu Trần Thị Giàu - Đức Phủ (31.10.2015)

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ) 

 

*Hình ảnh lễ tang Đạo hữu HL. Trần Thị Giàu - Đức Phủ (02.11.2015) 

 

*Hình ảnh rãi cốt Đạo hữu HL. Trần Thị Giàu - Đức Phủ (04.11.2015) 

 

LAST_UPDATED2