Thư viện

Thành viên

Đời sống

Video khóa Huân Tu Bát Quan Trai Giá»›i toàn Đan Mạch, được tổ chức tại chùa Quảng HÆ°Æ¡ng (21 và 22.11. PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
13:31, 24/11/2015

Video khóa Huân Tu Bát Quan Trai Giới toàn Đan Mạch, được tổ chức tại chùa Quảng Hương (21 và 22.11.2015)

 

*Thọ Bát Quan Trai (2015) Ph.1 - Quảng Hương Tự - Truyền Giới Bát Quan Trai

*Thọ Bát Quan Trai (2015) Ph. 2 - Quảng Hương Tự - Cúng Quá Đường & Đi Kinh Hành

*Thọ Bát Quan Trai (2015) Ph. 3 - Quảng Hương Tự  - Trì Chú Đại Bi & Lễ Hội Hoa Đăng

 
 

*Thọ Bát Quan Trai (2015) Ph. 4 - Quảng Hương Tự - Lễ Xã Giới Bát Quan Trai

*Thọ Bát Quan Trai (2015) Ph. 5 - Quảng Hương Tự - Lưu Niêm

 
 
LAST_UPDATED2