Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
 

Thư viện


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Thành viên


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Đời sống

ChÆ° Thiên vấn Phật PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
00:01, 07/06/2016
Chư Thiên vấn Phật
 
Một thiên nhân đến với Phật trong hóa thân một người Bà la
 
Môn, với vẻ mặt rạng rỡ và bộ 
 
trang phục trắng như tuyết. Vị thiên nhân hỏi những câu mà
 
Ðức Phật trả lời sau đây. 
 
 
Thiên nhân hỏi:
 
- Thanh kiếm nào sắc bén nhất? 
 
Chất độc nào tàn hại nhất? 
 
Ngọn lửa nào dữ dội nhất? 
 
Bóng đêm nào đen tối nhất?
 
 
- Ðức Phật trả lời: 
Lời nói trong lúc giận dữ là thanh kiếm sắc bén nhất,
 
dục vọng là chất độc tàn hại nhất, 
 
đam mê là ngọn lửa dữ dội nhất, 
 
vô minh là bóng đêm đen tối nhất.
 
 
- Vị thiên nhân lại hỏi:
 
‘’Ai là người lợi lạc nhiều nhất?
 
 Ai là người chịu thiệt thòi nhất?
 
Áo giáp nào không thể bị xuyên thủng?
 
Vũ khí nào lợi hại nhất?’’
 
 
- Ðức Phật trả lời:
 
- Người lợi lạc nhiều nhất là người đã cho đi nhiều, mà không
 
thấy đã cho.
 
Kẻ chịu thiệt thòi nhất là kẻ chỉ biết nhận một cách tham lam
 
không chút biết ơn.
 
Nhẫn nhục là áo giáp không xuyên thủng được, và trí tuệ là vũ
 
khí lợi hại nhất.
 
 
- Vị Thiên nhân hỏi:
 
‘’Ai là kẻ trộm nguy hiểm nhất? Cái gì là kho tàng quý báu nhất?
 
Ai đã thành công trong việc chiếm đoạt bằng vũ lực không chỉ
 
trên thế giới này, 
 
mà còn trên thiên giới? -  Ðâu là nơi an toàn nhất để kho báu?’’
 
 
- Ðức Phật trả lời::
 
‘’Những tư tưởng xấu xa là kẻ trộm nguy hiểm nhất. Ðức hạnh
 
là kho tàng quý báu nhất. 
 
Tâm thức con người chiếm đoạt mọi sự không chỉ trên thế giới
 
này,
 
mà còn trên thiên giới.  Đất Vô Sanh là nơi an toàn nhất để kho
 
báu.’’
 
 
- Thiên nhân hỏi:
 
‘’Cái gì là hấp dẫn?  Cái gì là ghê tởm? 
 
Cái đau nào thống thiết nhất? Cái vui nào lớn nhất?’’
 
 
- Ðức Phật trả lời:
 
‘’Thiện là hấp dẫn, Ác là ghê tởm;
 
một lương tâm bị dầy vò là nỗi đau thống thiết nhất,
 
sự giải thoát là cái vui lớn nhất.’’
 
 
- Thiên nhân hỏi: 
 
‘’Cái gì gây ra sự tàn phá trên thế giới? 
 
Cái gì làm tình bạn tan vỡ? 
 
Cơn sốt nào mãnh liệt nhất? 
 
Ai là vị thầy thuốc giỏi nhất?’’
 
 
- Ðức Phật trả lời:
 
 ‘’Sự tăm tối, vô minh gây ra sự tàn phá trên thế giới.
 
Sự ganh tị và ích kỷ làm tình bạn tan vỡ. 
 
Hận thù là cơn sốt mãnh liệt nhất, 
 
và Pháp vương là vị thầy thuốc giỏi nhất.’’
 
 
 - Vị thiên nhân lại hỏi:
 
 ‘’Bây giờ con chỉ còn một thắc mắc, xin Ðức Thế Tôn giải đáp
 
cho.
 
Cái gì mà không bị lửa đốt cháy, không bị nước làm mòn, không
 
bị gió làm đổ, mà lại có thể cải cách cả thế giới?’’
 
 
 - Ðức Thế Tôn trả lời:
 
‘’Phước đức. Không có lửa nào, nước nào, gió nào có thể hủy
 
diệt được phước đức 
 
của một việc thiện,  và những phước đức đó cải cách cả thế
 
giới.’’
 
(Trích Những lời Phật dạy)
 
Thân Giáo.Một gia đình có 3 người con trai, lũ trẻ từ nhỏ đã phải lớn lên trong tiếng cãi vã giữa cha mẹ, mẹ của chúng thường xuyên bị đánh tới mức thương tích khắp người. Người anh cả nghĩ:“Mẹ của mình thật đáng thương! Ta sau này nhất định sẽ đối xử tốt với vợ của mình”. Người anh thứ 2 nói: “Hôn nhân thật vô nghĩa, ta khi trưởng thành nhất định sẽ không kết hôn”.Người em út nói:“Hóa ra, làm chồng là có thể được đánh đập vợ mình như bố!”- Với cùng một hoàn cảnh nhưng mỗi người sẽ có những lối suy nghĩ khác nhau, và nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này. Vì vậy, là cha mẹ ngoài việc giáo dục con cái bằng lời nói, thì những hành động gương mẫu của mình cũng vô cùng quan trọng mà ngôn từ nhà Phật gọi là Thân Giáo.Namo Buddhaya__(())__