Đời sống

*Hình ảnh tổng hợp Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Pl. 2560 - năm 2016 tại Đan Mạch PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
22:08, 31/08/2016

*Hình ảnh tổng hợp Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Pl. 2560 - năm 2016 tại Đan Mạch

1/ Hình ảnh Đại lễ Vu Lan Pl. 2560 tại Ălborg (13.08.2016)

Photo:

2/ Hình ảnh Đại lễ Vu Lan Pl. 2560 tại Hjøring (14.08.2016)

Photo:

3/ Hình ảnh Đại lễ Vu Lan Pl. 2560 tại chùa Quảng Hương (27.08.2016)

LAST_UPDATED2