Đời sống

*Hình ảnh Pháp hội Niệm Phật tại chùa Vạn Hạnh - Odense (19.06.2016) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
20:15, 17/10/2016

*Hình ảnh Pháp hội Niệm Phật tại chùa Vạn Hạnh - Odense (19.06.2016)

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ)