Đời sống

*Hình ảnh lễ Khánh Thành ngôi Chánh Điện Chùa Phúc Lâm tại Phần Lan (08.10.2016) PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
20:26, 17/10/2016

*Hình ảnh lễ Khánh Thành ngôi Chánh Điện Chùa Phúc Lâm tại Phần Lan (08.10.2016)

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ)