Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
 

Thư viện


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Thành viên


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Đời sống

Tài liệu về Phật Giáo
Bởi Đời Là Cõi Tạm PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
00:22, 27/02/2017
Bởi Đời Là Cõi Tạm
 
 
bài thơ viết thật hay. 


  Bởi đời là cõi tạm 
 
Nên sống thật với nhau 
 
Nếu kiếp người trôi mau 
 
 Thì oán thù dừng lại.

  
 
Bởi không gì tồn tại 
 
 Nên giận hờn bỏ qua 
 
 Nếu lòng mình vị tha 
 
 Thì nỗi sầu tan biến.
  
 
Bởi không gì lưu luyến 
 
Nên đừng buộc ràng thêm 
 
 Nếu có ngày và đêm 
 
 Thì mê rồi phải ngộ.

  Hình                             động hoa hồng                             đẹp, Hinh dong                             hoa hong dep
 
Bởi mộng đời dễ vỡ 
 
 Nên quý trọng hôm nay 
 
 Nếu thế sự vần xoay 
 
 Thì ngồi yên tĩnh lặng.

  Hình                             động hoa hồng                             đẹp, Hinh dong                             hoa hong dep
 
Bởi lòng người sâu thẳm 
 
 Nên đừng cạn nghĩa ân 
 
Nếu mang nặng nghiệp trần 
 
 Thì buông rời vọng tưởng.

  
 
Bởi tham cầu danh tướng 
 
 Nên quán niệm vô thường 
 
 Nếu ai còn tha phương 
 
 Thì nhớ về nguồn cội.

  
 
Bởi ai còn nông nỗi 
 
 Nên nhớ lấy lời xưa 
 
 Nếu ai đi trong mưa 
 
 Thì thấm đời gian khó.
  
 

Bởi yêu trong giông gió 
 
 Nên hiểu tình long đong 
 
 Nếu “Sắc tức thị Không” 
 
 Thì… vô cầu, vô niệm.
 
 
Thích Tánh Tuệ
            
 

BMH

Washington, D.C

 
Các bài viết tiếp theo...

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/quanghuongtu.dk/public_html/templates/custom/html/pagination.php on line 135
« Bắt đầuTrước12345678910TiếpCuối »

Trang 6 / 257