Đời sống

Video
Video khóa Huân Tu Bát Quan Trai Giới toàn Đan Mạch, được tổ chức tại chùa Quảng Hương (21 và 22.11. PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
13:31, 24/11/2015

Video khóa Huân Tu Bát Quan Trai Giới toàn Đan Mạch, được tổ chức tại chùa Quảng Hương (21 và 22.11.2015)

 

*Thọ t Quan Trai (2015) Ph.1 - Quảng Hương Tự - Truyền Giới Bát Quan Trai

*Thọ t Quan Trai (2015) Ph. 2 - Quảng Hương Tự - Cúng Quá Đường & Đi Kinh Hành

*Thọ t Quan Trai (2015) Ph. 3 - Quảng Hương Tự  - Trì Chú Đại Bi & Lễ Hội Hoa Đăng

 
 

*Thọ t Quan Trai (2015) Ph. 4 - Quảng Hương Tự - Lễ Xã Giới Bát Quan Trai

*Thọ t Quan Trai (2015) Ph. 5 - Quảng Hương Tự - LưNiêm

 
 
LAST_UPDATED2
 
« Bắt đầuTrước12345678910TiếpCuối »

Trang 4 / 45