Tin tức Phật Giáo

VOA News

Tin tức Danmark

Tin mới nhất

Thông Tin
Nguyễn Phú Trọng và 15 văn kiện ký kết khiến Việt Nam phải hoàn toàn thần phục Bắc Kinh PDF In Thư điện tử
Tác giả minhthien   
19:30, 16/01/2017

 

Nguyễn Phú Trọng và 15 văn kiện ký kết khiến Việt Nam

phải hoàn toàn thần phục Bắc Kinh

 
Dân Làm Báo - Một cá nhân Nguyễn Phú Trọng, trong cương vị
 
tổng bí thư của đảng độc tài toàn trị đã ký 15 "văn kiện hợp tác"
 
giữa 2 quốc gia Việt Nam với Trung cộng. Hơn 90 triệu dân Việt
 
Nam không biết nguyên văn nội dung của 15 "văn kiện hợp tác",
 
nhưng qua tóm tắt của nó chúng ta thấy rõ đây đúng nghĩa phải là
 
15 cam kết buộc Việt Nam phải thần phục Bắc Kinh mà Nguyễn
 
Phú Trọng đã ký kết với Tập Cận Bình.

 
Vào chiều 12/01/2017, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh,
 
Nguyễn Phú Trọng đã "bút sa... Việt Nam chết" những điều như s
 
au:

- Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng
 
sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 
Sẽ không bao giờ có chuyện "hợp tác" theo nghĩa song phương -
 
cán bộ cấp cao CSVN đào tạo CSTQ và ngược lại. Chỉ có "hợp
 
tác" một chiều, theo quan hệ thầy Bắc Kinh và học trò Hà  Nội. đó
 
là: các quan thầy Bắc Kinh sẽ đào tạo một thành phần "thái thú
 
bản xứ" làm tay sai cho thiên triều phương bắc.

 
- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung
 
tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc.

 
Có nghĩa là Việt Nam phải ghi nhớ mọi hoạch định kinh tế của
 
đảng CSVN áp đặt lên đất nước Việt Nam sẽ phải hoàn toàn đi
 
theo và là một phần của toàn bộ kế hoạch phát triển kinh tế của
 
Trung cộng. Điều này được bổ túc thêm bởi sức mạnh khống chế
 
của Mao tệ với:

 
- Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam và
 
Ngân hàng Phát triển Trung Quốc về việc hợp tác tài trợ dự án và
 
cho vay song phương trung, dài hạn giai đoạn 2017-2019.

 
"Hợp tác" này cho thấy Việt cộng đã quy đầu hoàn toàn sống nhờ
 
vào tiền của Tàu cộng.

 
- Công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến
 
đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

 
Khi một dự án nằm trong lãnh thổ Việt Nam được đưa vào "văn
 
kiện hợp tác" thì trong bối cảnh thần phục Bắc Kinh, chúng ta có
 
thể hiểu rằng đường sắt LC-HN-HP đã hoàn toàn do Trung cộng
 
làm chủ. Điều này cũng đáp ứng kế hoạch của Trung tâm Nghiên
 
cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc mà Nguyễn Phú Trọng
 
cũng đã ký kết như trên.

 
- Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc
 
phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025.

 
Với chiến lược xâm lấn Việt Nam, trong bối cảnh Bắc Kinh xâm
 
chiếm biển đảo, văn kiện "hợp tác" quốc phòng giữa thành phần
 
xâm lược và bị xâm lược cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt
 
toàn thể quân đội ký bản đầu hàng đối với Bắc Kinh.

 
- Hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ
 
Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
 
 
Điều này đã thêm một lần nữa đóng dấu và củng cố những thoả
 
thuận dâng bán đất của đảng CSVN đối với Trung cộng. Mọi ký
 
kết hợp tác vùng cửa khẩu là một tái xác quyết công nhận những
 
vùng đất của Việt Nam đã bị lọt vào tay Trung cộng là của Trung
 
cộng.

 
- Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Tổng cục Giám
 
sát chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc về
 
việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật thương
 
mại.

 
Điều này có nghĩa là chất lượng an toàn của mọi sản phẩm tuôn
 
vào Việt Nam sẽ không được kiểm soát bởi Việt Nam là quốc gia
 
tiêu thụ. Ngược lại đó được "kiểm soát" và phê chuẩn "an toàn"
 
bởi quốc gia sản xuất ra những sản phẩm độc hại.

 
- Thỏa thuận hợp tác thả giống nuôi trồng nguồn lợi thủy sinh khu
 
vực Vịnh Bắc Bộ Việt Nam-Trung Quốc.

 
Thỏa thuận này là cam kết của Nguyễn Phú Trọng để Trung cộng
 
làm chủ, khai thác, có mặt và hoạt động trên toàn Vịnh Bắc Bộ
 
dưới danh nghĩa "thả giống nuôi trồng nguồn lợi thủy sinh".

 
- Kế hoạch hợp tác Du lịch Việt Nam-Trung Quốc giai đoạn
 
2017-2019.

 
Khi Tập Cận Bình lấy du lịch để là 1 trong 15 cam kết và gọi nó
 
là một "kế hoạch" thì đây phải là một ý đồ chính trị. Qua cái gọi là
 
"kế hoạch" này, chúng ta sẽ thấy không những hàng ngàn đoàn du
 
lịch Tàu "đổ bộ" Việt Nam nhưng những trình bày về địa danh,
 
lịch sử, nguồn gốc... của các danh lam thắng cảnh tại Việt Nam sẽ
 
được "hợp tác" để được thuyết minh theo hướng "xâm lược mềm"
 
của Bắc Kinh.

 
- Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự
 
thật và Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc giai đoạn 2017-2021.
 
 
Đây là một nâng cấp để "sự thật" sẽ được xuất bản theo những
 
điều láo lếu của Bắc Kinh. Toàn bộ diễn giải về chính trị theo ý
 
hướng của Trung cộng sẽ được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
 
tại Việt Nam tuân phục theo điều ký kết này. Lãnh vực xuất bản
 
không thôi cũng chưa đủ để có được sự khống chế toàn diện về tư
 
tưởng. Bên cạnh lãnh vực "đọc", Nguyễn Phú Trọng đã mở rộng
 
chu vi thần phục bằng 2 văn kiện khác cho lãnh
 
vực "xem" và "nghe":

 
- Bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề
 
“Sức lôi cuốn của Việt Nam - sức lôi cuốn của Trung Quốc” giữa
 
Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung
 
Quốc.

 
- Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát
 
thanh quốc tế Trung Quốc.

 
Để mở rộng sự thần phục của đảng con đối với đảng cha ra đến
 
nhân dân, Nguyễn Phú Trọng đã ký:

 
- Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2021 giữa Liên
 
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại
 
nhân dân Trung Quốc.

 
Bên cạnh đó là 2 ký kết có tính nhân đạo là:

 
- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt
 
Nam và Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc.

 
- Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai viện trợ không hoàn lại
 
chuyên về lĩnh vực y tế công cộng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc.

 
Tuy nhiên, tưởng là nhân đạo nhưng văn kiện này cho phép Bắc
 
Kinh có mặt, kiểm soát và "giải quyết" những đại nạn về y tế, môi
 
trường xảy ra ở mức vĩ mô / công cộng mà nguyên nhân đến từ
 
các nhà máy xây dựng bởi Trung cộng, những sản phẩm tiêu dùng
 
sản xuất bởi Trung cộng.

 
Trong khi Hoa Kỳ với tân tổng thống Donald Trump đang hé lộ
 
chính sách thân Nga chống Tàu và viễn ảnh đảng và các quan
 
chức sẽ bị... bớt giàu vì TPP bị khai tử, Nguyễn Phú Trọng đã tức
 
tốc sang Tàu và giao hẳn Việt Nam vào tay Bắc Kinh bằng 15 văn
 
kiện ký kết trước sự chứng kiến của vua cha là Tập Cận Bình.
 
 
12.01.2017
 
« Bắt đầuTrước12345678910TiếpCuối »

Trang 7 / 5352