Hình ảnh lễ Hoàn Nguyện Chánh Điện mới chùa Vạn Hạnh - Odense (23.05.2015) In
Tác giả minhthien   
12:49, 26/05/2015

Hình ảnh lễ Hoàn Nguyện Chánh Điện mới chùa Vạn Hạnh - Odense (23.05.2015)

(Xin bấm vào hình để xem toàn bộ)

Photo
LAST_UPDATED2